Jeanine Koning

Het functioneren van de mens, het ontstaan van klachten en de wijze waarop mensen met het leven en het functioneren van hun lichaam omgaan hebben mij altijd geboeid. De osteopathie was daarom na mijn opleiding fysiotherapie een logisch vervolg.

Mijn persoonlijke ontwikkeling heeft duidelijk inzicht gegeven in waar mijn wensen en kwaliteiten liggen. Inzicht geven in de veranderings processen en het lichaam de ruimte geven om een nieuw evenwicht tezoeken zodat de balans zich kan herstellen. Dat is de essentie van wat ik doe.

Binnen de osteopathie zie ik het lichaam als een geheel. Als er klachten zijn op het fysieke, emotionele of mentale vlak, probeert een osteopaat de oorzaak van de klacht te vinden. Deze oorzaak kan gelegen zijn op een andere plaats dan daar waar de klacht tot uiting komt.

Het lichaam vormt een eenheid van ingenieus op elkaar afgestemde lichamelijke structuren (anatomie) en functies (fysiologie). Op elke prikkel die het lichaam krijgt te verwerken reageert het lichaam dan ook als een geheel.

Meestal worden verstoringen soepel opgevangen zolang het lichaam een nieuw evenwicht kan vinden. Als het lichaam de verstoring niet meer kan opvangen heeft dat bewegingsverlies tot gevolg. Daardoor kunnen klachten ontstaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, stress, een operatie, slechte voedingsgewoonten, een ongeluk, geboorte, etc.

Osteopathie is een behandelmethode waarbij middels de handen de bewegingsverliezen worden opgespoord. Met behulp van mechanische en biodynamische technieken wordt het lichaam aangespoord een nieuw evenwicht te vinden.

Vanzelfsprekend ben ik bereid om al je vragen te beantwoorden en je de informatie te verstekken waar je naar op zoek bent!

Op mijn website www.jeaninekoning.nl vind je meer infomatie. Je kunt ook telefonisch contact opnemen 06 – 249 229 86