Alinda Bootsma

Alinda Bootsma Training & Coaching

De praktijk voor weerbaarheidstrainingen en coaching.

Ik help kinderen en hun ouders bij emotionele problemen, gedragsproblemen en alle voorkomende opvoedkwesties, door middel van een weerbaarheidstraining, een coachtraject of een combinatie van beide. Voor alle grote en kleine vragen die ouders, kinderen, tieners en/of volwassenen hebben tijdens het proces van opgroeien kunnen een beroep doen op mij. Coaching is voor gezonde ontwikkelingsgerelateerde vragen.

Naast mijn eigen praktijk werk ik sinds 1996 met ontzettend veel plezier bij het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers). In de afgelopen 20 jaar heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het werken en begeleiden van kinderen en volwassenen, specifiek in het multicultureel werken. Sinds 2010 houd ik me binnen het COA bezig met methodiek ontwikkeling en training van o.a. weerbaarheid aan vluchtelingen en medewerkers.

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen van 9 -12 jaar

Weerbaar zijn betekent: laten zien wie je bent. Iemand is weerbaar als hij in alledaagse situaties zijn wensen kan aangeven en zijn grens kan trekken met respect voor zichzelf en voor de ander. Thema’s die o.a. aan bod komen zijn stevig staan, houding en uitstraling, grenzen aangeven en herkennen, stem gebruik en trap- en stoottechnieken om eigen kracht te ervaren. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en samen zijn zij onderdeel van het gezin. Ik vind het belangrijk dat ouders weten, wat hun kind leert en bij de coaching is het dan ook gebruikelijk dat de ouders of één daarvan aanwezig is. Tijdens de weerbaarheidstraining is er één les specifiek voor de ouders.

Coaching

Mijn werkwijze kenmerkt zich door de kracht van het bewegen. Als coach loop ik naast je en jij bepaalt het tempo waarin gelopen wordt. Samen plannen we de stappen die we gaan nemen, passend bij jouw hulpvraag of die van het kind. Aansluitend hierop zet ik verschillende werkvormen en materialen in, die gericht zijn op het leren kennen van je eigen lichaam, emoties, kracht en gedrag. Door psycho-fysiek te werken oefen je niet alleen waar het over gaat, maar je ervaart het vooral!

“Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie, onthoud ik. Alleen wat ik doe, begrijp ik…” Confusius

06-12171594 – info@alindabootsma.nl