Klachtenregelingsformulier - Fysiotherapie Rozengracht24

Wij zijn erop gericht om u kwalitatief goede zorg te verlenen in een prettige sfeer. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij kijken dan graag samen met u wat er aan te doen is en u mag ons informatie geven over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk, dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen behandelaar en cliënt, en het beste is om hier samen uit te komen.

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met de directie.

Dit kan door invullen van het klachtenformulier.

 

Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de praktijk, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op:

Geschillencommissie Fysiotherapie
Klachtenregelingsformulier