Slide Afspraak maken Specialisten in beweging Betrokken professionals met aandacht voor het individu. Slide Afspraak maken Specialisten in beweging Betrokken professionals met aandacht voor het individu. Redcord – Neurac Signaaltraining

Onze werkwijze

Helder & doelgericht

1. Afspraak maken

Meld u aan telefonisch of in de praktijk. De assistente plaatst u in overleg bij een geschikte fysiotherapeut.

2. Intake gesprek

De fysiotherapeut start met een intake. Hier wordt er geluisterd naar uw verhaal en wordt er gekeken naar uw klacht.

3. Behandeling

Samen met u wordt er gekeken naar de beste behandeling. Er kan eventueel worden samengewerkt met verschillende disciplines.

4. Evaluatie

Uw verwachtingen staan hier centraal. Wij gaan tot het uiterste om het beste resultaat te behalen.

Praktijk fysiotherapie Harlingen Folder

Download onze praktijkfolder

Klik op de afbeelding

Praktijk fysiotherapie Harlingen Folder
rug
knie
hand pols
voet
schouder
heup bekken

Onze diensten

Een greep uit onze specialismen

Over ons

Welkom op de website van Fysiotherapie Rozengracht 24 te Harlingen. De praktijk huisvest vele specialisten, aangesterkt met het plus team voor optimale zorgkwaliteit.

Klik op onze specialisten voor een overzicht van de specialisten. Voor een volledig overzicht van onze specialisaties kijkt u op de disciplinespagina. Als u vragen of opmerkingen heeft, of graag een afspraak wilt maken met een van de therapeuten kunt u terecht op de contactpagina.

Wat u moet weten

Informatie

Indien u verhinderd bent: tijdig afbellen!

Tijdens uw eerste consult krijgt u een afsprakenkaartje. Neemt u deze ook voor de volgende behandeling mee. Zorg dat u op de aangegeven tijd aanwezig bent en wilt u bij verhindering dit ten minste 24 uur van te voren melden. U kunt dit ook inspreken op ons antwoordapparaat. Bij verzuim mogen wij de voor u gereserveerde tijd niet bij de zorgverzekeraar in rekening brengen maar zijn wij genoodzaakt u een verzuimnota van 75% van het bedrag van de betreffende behandeling te sturen.

Hygiëne en extra faciliteiten

Hygiëne is in de fysiotherapie een ‘must’. Daarom verzoeken wij u voor iedere behandeling zelf een handdoek mee te nemen. Wanneer u in de oefenzaal gaat trainen, graag schone sportschoenen gebruiken en zelf ook een handdoek meenemen. Het gebruik van schone sportkleren en deodorant wordt door iedereen zeer op prijs gesteld.

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.
 4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Op Zorg&Zekerheid en AZVZ na hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars en kunnen de kosten van alle vormen van fysiotherapeutische zorg declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie – en meestal komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering – dan zijn wij ook genoodzaakt u een factuur te zenden. Wilt u zeker weten of dit ook voor u geldt? Controleert u uw verzekeringspolis of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en hoogte van uw verzekeringspakket. Per 1 januari is het altijd mogelijk om van verzekering/polis te veranderen.

Tarievenlijst

Bij verhindering vragen wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak ons daarvan op de hoogte te stellen. Anders zijn wij genoodzaakt 75% van het tarief van de desbetreffende behandeling bij u in rekening te brengen.

Vergoedt uw zorgverzekeraar bekkenfysiotherapie?

Vanaf 1 januari 2011 worden de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie vergoed vanuit de basisverzekering. Zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u meer dan 9 behandelingen nodig, dan worden die behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed ( indien u een aanvullende verzekering met daarin een vergoeding voor fysiotherapie heeft afgesloten).

Andere klachten die behandeld worden door de bekkenfysiotherapeut, zoals o.a. ongewild verlies van ontlasting, moeizaam kwijt kunnen van urine/ontlasting, niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of ontlasten, verzakkingklachten, pijn bij vrijen, bekkenpijn en lage rugpijn rondom de zwangerschap, problemen rond operaties in buik- en bekkengebied, worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

Het is verstandig om na te kijken of u voldoende bent verzekerd voor bekkenfysiotherapie.

Soms is er een maximaal aantal behandelingen of een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen in uw polisvoorwaarden opgenomen.

Wat u moet weten

informatie

Huisregels

Indien u verhinderd bent: tijdig afbellen!

Tijdens uw eerste consult krijgt u een afsprakenkaartje. Neemt u deze ook voor de volgende behandeling mee. Zorg dat u op de aangegeven tijd aanwezig bent en wilt u bij verhindering dit ten minste 24 uur van te voren melden. U kunt dit ook inspreken op ons antwoordapparaat. Bij verzuim mogen wij de voor u gereserveerde tijd niet bij de zorgverzekeraar in rekening brengen maar zijn wij genoodzaakt u een verzuimnota van 75% van het bedrag van de betreffende behandeling te sturen.

Hygiëne en extra faciliteiten

Hygiëne is in de fysiotherapie een ‘must’. Daarom verzoeken wij u voor iedere behandeling zelf een handdoek mee te nemen. Wanneer u in de oefenzaal gaat trainen, graag schone sportschoenen gebruiken en zelf ook een handdoek meenemen. Het gebruik van schone sportkleren en deodorant wordt door iedereen zeer op prijs gesteld.

Betalingsvoorwaarden:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.
 4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Contracten verzekeraars

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en kunnen de kosten van alle vormen van fysiotherapeutische zorg declareren bij uw zorgverzekeraar. Een verzekeraar biedt echter geen contract aan en dat is FBTO, m.a.w. als u daarbij verzekerd bent krijgt u van ons een factuur met ons praktijktarief. Als u niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie – en meestal komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering – dan zijn wij ook genoodzaakt u een factuur te zenden. Wilt u zeker weten of dit ook voor u geldt? Controleert u uw verzekeringspolis of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en hoogte van uw verzekeringspakket. Per 1 januari is het altijd mogelijk om van verzekering/polis te veranderen.

Tarievenlijst

Bij verhindering vragen wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak ons daarvan op de hoogte te stellen. Anders zijn wij genoodzaakt 75% van het tarief van de desbetreffende behandeling bij u in rekening te brengen.

Vergoedt uw zorgverzekeraar bekkenfysiotherapie?

Vanaf 1 januari 2011 worden de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie vergoed vanuit de basisverzekering. Zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u meer dan 9 behandelingen nodig, dan worden die behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed ( indien u een aanvullende verzekering met daarin een vergoeding voor fysiotherapie heeft afgesloten).

Andere klachten die behandeld worden door de bekkenfysiotherapeut, zoals o.a. ongewild verlies van ontlasting, moeizaam kwijt kunnen van urine/ontlasting, niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of ontlasten, verzakkingklachten, pijn bij vrijen, bekkenpijn en lage rugpijn rondom de zwangerschap, problemen rond operaties in buik- en bekkengebied, worden vergoed uit de aanvullende verzekering.

Het is verstandig om na te kijken of u voldoende bent verzekerd voor bekkenfysiotherapie.

Soms is er een maximaal aantal behandelingen of een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen in uw polisvoorwaarden opgenomen.