Manuele therapie

Slide Afspraak maken Manuele Therapie Betrokken professionals met aandacht voor het individu fysiotherapie Harlingen

Het doel van manuele therapie is het beter laten functioneren van de gewrichten en maar ook uw houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar verschillen van uw beweeglijkheid om op zoek te gaan naar blokkades in uw lijf.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Na de behandeling wordt een hertest uitgevoerd en kunt u vrijwel meteen het verschil van voor en na de behandeling voelen. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Door deze gespecialiseerde opleiding is een manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen, soms houdt dat in dat u wordt terugverwezen naar uw huisarts.

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek
 • gewrichtsklachten tijdens en na zwangerschap
 • lage rug/bekkenproblematiek
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
 • heupklachten
 • voetklachten
 • (tennis-)elleboog en polsklachten

Na een eerste screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over uw klachten; bijvoorbeeld over de ontstaanswijze en wanneer ze toenemen of verminderen. 
Ook wordt uw hulpvraag besproken, dat kan zijn afname van pijn of bepaalde taken weer uit te kunnen voeren of aan bepaalde activiteiten deel te kunnen nemen

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut uw houding en bewegingen beoordeelt en uw gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling.  Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.
Een essentieel onderdeel van de behandeling door middel van manuele therapie is dat u er zelf voor zorgt dat u voldoende en gevarieerd beweegt.
Belangrijk daarbij is dat u niet bang bent om te bewegen, uw manueeltherapeut zal u daarin begeleiden en adviseren wat veilig is en wat u beter kunt vermijden.

Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke outillage en meetinstrumenten.  Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Uw specialist(en):