Peter Baard

Fysiotherapeut, manueel therapeut (master of science), aspirant geriatrisch fysiotherapeut.

Peter Baard is sinds 1994 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Deed onderzoek naar het behandelbeleid van stabiele wervelfracturen binnen alle academische ziekenhuizen van Nederland. Werkte als fysiotherapeut bij een eredivisie basketbalploeg, diverse particuliere praktijken en kwam in 1996 naar Harlingen om als fysiotherapeut binnen de Zorggroep Noorderbreedte als fysiotherapeut te gaan werken in het zorgcentrum Dukdalf.

Was betrokken bij de revalidatie van patiënten met niet aangeboren hersenletsel, deed een vervolgopleiding NDT-volwassenen in het revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht (1997). Gaf til en transfercursussen aan collega’s binnen de ouderenzorg. Werkte mee aan wetenschappelijk onderzoek binnen de ouderenzorg naar het bestaan en ontstaan en behandeling van contracturen. Kwam in 2002 werken bij Fysiotherapie Rozengracht. Startte in overleg met bewoners en bestuur van woningstichting Almenum een dependance als fysiotherapeutisch servicepunt binnen wooncentrum Almenum.

Volgde de opleiding Manuele Therapie volgens de Utrechtse School (2002-2006) en is thans bezig om in samenwerking met huisartsen en collega fysiotherapeuten van het Antonius Ziekenhuis te Sneek longrevalidatie als onderdeel van ketenzorg binnen de praktijk te organiseren. Is als stage begeleider betrokken bij de opleiding Fysiotherapie Groningen.

Peter is in 2015 afgestudeerd als master of science bij AVANS+, deze studie geeft de mogelijkheid om de keuzes voor de toegepaste therapie wetenschappelijk te onderbouwen.