Annette Veltman-Osinga

Inmiddels mag ik terugblikken op meer dan 14 jaar praktijkervaring als fysiotherapeut. Sinds 2011 ben ik manueeltherapeut en in 2015 als master of science afgestudeerd aan de opleiding Master Specialized Physical Therapy (MSPT) bij AVANS+. Deze opleiding voegt een extra dimensie toe en geeft de mogelijkheid om de toegepaste therapie wetenschappelijk te onderbouwen.

De grote uitdaging als manueeltherapeut is het vinden van de schakel die het bewegen bemoeilijkt en daar iets mee te doen. Soms noem ik het een puzzel, zeker bij langer bestaande lichamelijke klachten. Samen met u ga ik dan op zoek naar het probleem. Ik probeer dan ook altijd uitleg te geven over hoe uw lichaam werkt zodat het herstel optimaal kan verlopen. De huidige evidentie ondersteunt het beleid dat zelf oefenen bijdraagt aan uw herstel. Bij een gezond lichaam hoort dus ook het vermogen tot bewegen. Daarom krijgt u ook (huiswerk)oefeningen aangeboden.

Bijzondere aandachtsgebieden zijn nek- en schouderklachten, hoofdpijn, zwangerschapsgerelateerde klachten, elleboogklachten en rugklachten waaronder hernias.

Samen met collega manueeltherapeut Peter Baard begeleid ik stagiaires van de Hanzehogeschool in Groningen. Dit zijn studenten die met de laatste fase van hun studie bezig zijn. De mogelijkheid bestaat dat een stagair(e) aanwezig kan zijn. Mocht u dat niet op prijs stellen mag u dat ten allen tijde kenbaar maken.

Ik kijk ernaar uit om samen met u aan uw herstel te werken!

Aanwezig op maandagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag op de Rozengracht en op maandagochtend en donderdagochtend in wooncentrum Almenum.