Sensomotoriek

Slide Afspraak maken Sensomotoriek Betrokken professionals met aandacht voor het individu Kinderfsyiotherapie Harlingen2

Enkele voorbeelden van sensomotoriek:

  • bij het vangen van een bal heb je ogen nodig.
  • Zonder evenwichtsgevoel kun je niet fietsen.

De sensomotorische ontwikkeling is zeer belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. Door bewegen leert het kind zijn eigen lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Gestoorde motoriek is dus zeer belangrijk voor het functioneren van de mens, vandaar dat gesignaleerde achterstand op jonge leeftijd alle aandacht verdient.

Sensomotorische therapie is geschikt voor kinderen die zich houterig bewegen. Deze onhandigheid word ’t vaak veroorzaakt door een combinatie van spierspanningsproblemen die met oefenprogramma’s goed zijn te behandelen. Een gestoorde sensomotoriek bij kinderen kan soms taalachterstand opleveren, maar ook faalangst kan een gevolg zijn. Een kind dat bijvoorbeeld, vanwege gestoorde motoriek ( niet goed kunnen gooien en vangen) altijd als laatste gekozen wordt bij een balspelletje, kan op den duur zijn zelfvertrouwen verliezen en faalangstig worden. Sensomotorische therapie kan er toe bijdragen dat een kind zich soepeler en beter gaat bewegen, maar ook in sociaal opzicht kan deze therapie van onschatbare waarde zijn.

Uw specialist(en):