Marjan de Vries

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool te Groningen en sindsdien werkzaam bij de praktijk Fysiotherapie Rozengracht. Tijdens mijn studie is mijn interesse gewekt voor het vakgebied bekkenfysiotherapie en ben ik mij meer gaan verdiepen in de behandeling van buik, bekken en bekkenbodemproblematiek. Inmiddels heb ik de studie Professional Master Bekkenfysiotherapie aan het SOMT in Amersfoort afgerond en ben geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

Omdat klachten in het bekken en bekkenbodemgebied een grote impact kunnen hebben, vind ik het fijn als bekkenfysiotherapeut voor deze mensen iets te betekenen en zo hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Ook stabiliteit en balans hebben grote invloed op bekken en bekkenbodemklachten. De cursus Stabiliteit en Balanstraining die ik heb gevolgd sluit hier goed op aan en zorgt dat ik klachten van meerdere invalshoeken kan bekijken/onderzoeken en behandelen.

Ik ben aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag op de praktijk op de Rozengracht.